Lokata Amerykańska

Wyniki obserwacji:

Odczyt początkowy: 01.02.2017 | 4,0071 PLN

28.02.2017 | 4,0770 PLN

31.03.2017 | 3,9455 PLN

03.05.2017 | 3,8675 PLN

31.05.2017 | 3,7354 PLN

30.06.2017 | 3,7062 PLN

31.07.2017 | 3,6264 PLN

31.08.2017 | 3,5822 PLN

02.10.2017 | 3,6737 PLN


Lokata Amerykańska to lokata inwestycyjna, która daje możliwość osiągnięcia zysku jeżeli w okresie lokacyjnym wartość kursu USD/PLN będzie oscylowała w określonym przedziale tj.:
- 10 groszy do + 55 groszy, bez dodatkowych opłat i bez ryzyka utraty zainwestowanego kapitału.

 • Oprocentowanie od 0% do 6% w skali 24 miesięcy (od 0% do 3% w skali roku),
 • Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału
 • 24-miesięczny okres lokacyjny od 1 lutego 2017 r. do 1 lutego 2019 r.
 • Brak opłat za otwarcie oraz za wcześniejsze zerwanie lokaty
 • W okresie subskrypcji wszystkie środki są oprocentowane 1,70% w skali roku
 • Wystarczy tylko 4 000 zł aby założyć lokatę
 • ulokowane środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na zasadach i w granicach przewidzianych ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. 2014 r., poz. 1866 t.j.),

Oferta limitowana czasowo: Lokatę można założyć tylko od 12 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r.

 • Lokata Terminowa inwestycyjna przeznaczona jest dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,:
 • Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych, przy akceptacji ryzyka że wartość odsetek może być niższa od oprocentowania lokat terminowych lub odsetki nie będą należne
 • Dysponujących doświadczeniem w lokowaniu środków w instrumenty finansowe inne niż depozytowe (rachunki, lokaty terminowe)
 • Akceptujących ograniczoną płynność wynikającą z okresu lokacyjnego dłuższego niż 1 rok
 • Oczekujące pełnej gwarancji kapitału
  W wieku: 25 - 65 lat

Lokata jest dostępna tylko dla posiadaczy Konta indywidualnego BGŻOptima.
Od naliczonych odsetek od kapitału lokaty pobrany zostanie podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Inwestowanie łączy się z ryzykiem. Informacje dotyczące wyników z przeszłości nie mogą stanowić odniesienia do wyników w przyszłości i nie gwarantują osiągnięcia zysków.

Czat