Kontakt

Dane banku

BIC (kod SWIFT): PPABPLPK

IBAN: PL XX 2030 2267 XXXX XXXX XXXX XXXX

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000011571
REGON: 010778878
NIP: 526-10-08-546
Kapitał zakładowy: w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony

Dane adresowe

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Centrum Inwestycyjne
al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa

Czat