Konto oszczędnościowe

Nawet gdy stopy procentowe spadają, na koncie BGŻOptima nie obniżamy promocyjnego oprocentowania! Właśnie dlatego warto z nami oszczędzać ...i to na dłużej!

  • Oprocentowanie aż 2,8% dla Nowych Środków do 100 000 zł (oproc. promocyjne, stałe w skali roku)
  • Całkowity brak opłat za prowadzenie konta oraz przelewy na Rachunek Powiązany oraz wszystkie rachunki prowadzone w BGŻOptima
  • Pełna elastyczności - wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz, bez utraty naliczonych odsetek

(bez podpisywania papierowych dokumentów)

Nie zwlekaj – promocyjne oprocentowanie dla Nowych Środków do kwoty 100 000 zł obowiązuje do 26 listopada 2015 r. !

Przez Nowe Środki rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Głównym, stanowiących nadwyżkę nad Saldem Początkowym Rachunku Głównego, w kwocie nie większej niż Zwiększenie Salda Początkowego i nie większej niż 100 000 zł, wg stanu na koniec każdego dnia w okresie promocji (od 25 września 2015 do 26 listopada 2015), gdzie:
- przez Saldo Początkowe Rachunku Głównego rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych oraz Rachunkach Lokat Terminowych w ramach Konta BGŻOptima Klienta, wg stanu na koniec dnia 14 września 2015 r., a w przypadku Umowy Ramowej zawartej po dniu 24 września 2015 r. - wartość 0,00 zł;
 
- przez Zwiększenie Salda Początkowego rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych oraz Rachunkach Lokat Terminowych w ramach Konta BGŻOptima Klienta, stanowiących nadwyżkę nad Saldem Początkowym (tj. wartością środków pieniężnych zgromadzonych na tych rachunkach wg stanu na koniec dnia 14 września 2015 r., a w przypadku Umowy Ramowej zawartej po dniu 24 września 2015 r. - wartością 0,00 zł) wg stanu na koniec każdego dnia w „Okresie Promocji”.