Kilkadziesiąt rankingów niezależnych ekspertów nie może się mylić1. Konto oszczędnościowe BGŻOptima od początku swego istnienia, to niezmiennie jedno z wiodących kont na rynku. 70 razy nasze konto znalazło się na podium, w tym aż 29 razy na 1 miejscu ! W styczniu 2015 r. ponownie nr 1 w rankingu2 kont oszczędnościowych bez ROR portalu Bankier.pl.

Czy potrzebujesz więcej argumentów by lokować na nim swoje oszczędności?

  • Oproc. aż 3,0% dla Nowych Środków3 do 100 000 zł (oproc. promocyjne, stałe w skali roku)
  • Całkowity brak opłat za prowadzenie konta oraz przelewy – bezpłatne wszystkie przelewy na Rachunek Powiązany oraz wszystkie rachunki prowadzone w BGŻOptima
  • Pełna elastyczności - wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz, bez utraty naliczonych odsetek

(bez podpisywania papierowych dokumentów)

Nie zwlekaj – promocyjne oprocentowanie dla Nowych Środków do kwoty 100 000 obowiązuje do 26 marca 2015r. !

1Od momentu powstania naszego konta oszczędnościowego tj. od listopada 2011 r. aż 70 razy znalazło się na podium w niezależnych rankingach rynkowych. Sprawdź >>.
2 Ranking „ Konta oszczędnościowe bez ROR” opublikowany 12.01.2015r. przez Bankier.pl Ranking obejmuje konta oszczędnościowe o najwyższym oprocentowaniu dla kwoty 10 tys. zł, do których założenia bank nie wymaga jednoczesnego założenia konta osobistego. 
3 Przez Nowe Środki rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Głównym, stanowiących nadwyżkę nad Saldem Początkowym Rachunku Głównego, w kwocie nie większej niż Zwiększenie Salda Początkowego i nie większej niż 100 000 zł, wg stanu na koniec każdego dnia w okresie promocji (od 27 stycznia 2015 do 26 marca 2015), gdzie:
- przez Saldo Początkowe Rachunku Głównego rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Głównym, wg stanu na koniec dnia 26 stycznia 2015 r., a w przypadku Umowy Ramowej zawartej po dniu 26 stycznia 2015 r. - wartość 0,00 zł;
- przez Zwiększenie Salda Początkowego rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych oraz Rachunkach Lokat Terminowych w ramach Konta BGŻOptima Klienta, stanowiących nadwyżkę nad Saldem Początkowym (tj. wartością środków pieniężnych zgromadzonych na tych rachunkach wg stanu na koniec dnia 26 stycznia 2015 r., a w przypadku Umowy Ramowej zawartej po dniu 26 stycznia 2015 r. - wartością 0,00 zł) wg stanu na koniec każdego dnia w „Okresie Promocji”. .