Uruchom nowe zyski!

Uruchom nowe zyski z BGŻOptima! Otwórz konto oszczędnościowe w BGŻOptima i skorzystaj z okazji:

  • Oprocentowanie stałe aż 2,3 % w skali roku
  • Promocja obejmuje do 150 000 zł Nowych Środków
  • Całkowity brak opłat za prowadzenie konta oraz przelewy na Rachunek Powiązany oraz wszystkie rachunki prowadzone w ramach konta BGŻOptima
  • Pełna elastyczność - wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz, bez utraty naliczonych odsetek

*Propozycja ważna do 25 kwietnia 2017 r.

Przez Nowe Środki rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Głównym, stanowiących nadwyżkę nad Saldem Początkowym Rachunku Głównego, w kwocie nie większej niż Zwiększenie Salda Początkowego, wg stanu na koniec każdego dnia w okresie promocji (od 13 lutego 2017 r. do 25 kwietnia 2017 r.), gdzie:

  • przez Saldo Początkowe Rachunku Głównego rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych oraz Rachunkach Lokat Terminowych w ramach Konta BGŻOptima Klienta, wg stanu na koniec dnia 31 stycznia 2017r.,
  • przez Zwiększenie Salda Początkowego rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych oraz Rachunkach Lokat Terminowych w ramach Konta BGŻOptima Klienta, stanowiących nadwyżkę nad Saldem Początkowym wg stanu na koniec każdego dnia w „Okresie Promocji”.

Czat