Wróć Zakończone subskrypcje produktów inwestycyjnych

Specjaliści od zysków Produkty strukturyzowane

  • sprawdź wyniki

    zakończonych subskrypcji produktów inwestycyjnych

  • zapoznaj się z warunkami

    zakończonych subskrypcji

  • dowiedz się czym są produkty strukturyzowane

Specjaliści od zysków Produkty strukturyzowane

W WYNIKACH OBSERWACJI znajdziesz informacje o odczytach wskaźników, na których były oparte produkty inwestycyjne.

Wyniki obserwacji wskaźnika

Lokata Amerykańska

Daty

USD/PLN

1 lutego 2017 - odczyt początkowy4,0071

28 lutego 2017

4,0770

31 marca 2017

3,9455

02 maja 2017

3,8675

31 maja 2017

3,7354

30 czerwca 2017

3,7062

31 lipca 2017

3,6264

31 sierpnia 2017

3,5822

02 października 2017

3,6737

31 października 2017

3,6529

30 listopada 2017 3,5543
2 stycznia 2018 3,4546
31 stycznia 2018 3,3318
28 lutego 2018 3,4188
3 kwietnia 20183,4177
30 kwietnia 20183,4868
31 maja 20183,7200
2 lipca 20183,7703
31 lipca 20183,6481
31 sierpnia 20183,6808
1 października 20183,6867
31 października 20183,8203
30 listopada 20183,7731

Lokata Inwestycyjna 18M

Daty

EUR/PLN

28 lutego 2017 - odczyt początkowy

4,3166

31 marca 2017

4,2198

02 maja 2017

4,2226

31 maja 2017

4,1737

30 czerwca 2017

4,2265

31 lipca 2017

4,2545

31 sierpnia 2017

4,2618

02 października 2017

4,3105

31 października 2017

4,2498

30 listopada 2017 4,2055
2 stycznia 2018 4,1701
31 stycznia 2018 4,1488
28 lutego 2018 4,1779
3 kwietnia 20184,2094
30 kwietnia 20184,2204
31 maja 20184,3146
2 lipca 20184,3899
31 lipca 2018 4,2779
24 sierpnia4,2801

Lokata Zrównoważona

Daty

EUR/PLN

2 listopada 2017 - odczyt początkowy

4,2336

29 listopada 2017 4,1991
29 grudnia 2017 4,1709
29 stycznia 2018 4,1423
28 lutego 2018 4,1779
29 marca 20184,2093
27 kwietnia 20184,2259
29 maja 20184,3056
29 czerwca 20184,3616
27 lipca 20184,2945
29 sierpnia 2018 4,2871
28 września 20184,2714
29 października 20184,3164
29 listopada 20184,29

Inwestowanie łączy się z ryzykiem. Informacje dotyczące wyników z przeszłości nie mogą stanowić odniesienia do wyników w przyszłości i nie gwarantują osiągnięcia zysków.