Wróć Rachunek maklerski

Specjaliści od zysków Wykonaj pierwszy ruch

 • 0 zł opłat

  za otwarcie rachunku, przelewy na rachunek w BNP Paribas

 • dostęp do ciekawych aktywów

  przez internet

 • wygodny dostęp online

  do ofert publicznych i wszystkich produktów Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A.

Specjaliści od zysków Wykonaj pierwszy ruch

Załóż online rachunek maklerski w Biurze Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A. i zacznij budować strategię inwestycyjną, dopasowaną do swoich celów i potrzeb.

Szczegóły

 • maklerski online?
 • Co daje rachunek
 • sprawdzasz online stan swojego portfela,
 • sprawdzisz ilość pieniędzy na rachunku,
 • złożysz zlecenie kupna lub sprzedaży akcji na polskiej giełdzie,
 • sprawdzisz stan salda odroczonych płatności,
 • sprawdzisz bieżące notowania aktywów,
 • sprawdzisz numer swojego rachunku,
 • sprawdzisz historię zrealizowanych transakcji,
 • sprawdzisz listę zlceń.
Dla kogo?

Rachunek maklerski jest odpowiedni dla osób, które:

* oczekują stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych, przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego,

* akceptującym ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał),

* dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID).


Odroczona płatność - kupujesz teraz, płacisz później!

 • Opłacasz zlecenie nawet po 2 dniach rozliczeniowych
 • Nawet nie posiadając wymaganych środków, możesz nabyć papiery wartościowe
 • Możesz odroczyć płatność za całe zlecenie lub jego część
 • Nie musisz angażować własnych środków pieniężnych lub ich części
 • Korzystanie z odroczonej płatności jest bezpłatne
 • Jeśli sprzedasz papiery z zyskiem na tej samej sesji, na której je kupiłeś, zarabiasz bez angażowania własnych środków
 • Przyznanie uzależnione od pozytywnego wyniku badania zdolności kredytowej

Co powinieneś wiedzieć o dyrektywie MIFiD?

Zgodnie z dyrektywą MIFID, przed podpisaniem umowy o rachunek maklerski, Bank ma obowiązek dokonać kategoryzacji Klienta, jak również ocenić, czy dany produkt jest dla niego odpowiedni. Rolą MiFID jest zwiększenie wiedzy Klientów na temat rynku kapitałowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem. Dyrektywa ma również na celu standaryzację usług inwestycyjnych świadczonych przez instytucje finansowe, nakładając na nie obowiązek działania w najlepszym interesie Klienta.

NOTA PRAWNA:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego ani udzielania rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. A Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.