strzałą

Fundusze inwestycyjne

Co warto wiedzieć o inwestowaniu?

Teoria inwestowania

Ponieważ każdy z nas ma inne powody do inwestowania i inną kwotę, którą może na to przeznaczyć, w ofercie BGŻOptima mamy kilka możliwości inwestycyjnych. Dzięki temu możesz wybrać drogę, która najbardziej Ci odpowiada.

Inwestycja to zaangażowanie pieniędzy, zwykle w celu wygenerowania zysku.

Inwestycja jest, w istocie, bieżącym wyrzeczeniem dla przyszłych korzyści. Podczas gdy teraźniejszość jest względnie dobrze znana, przyszłość to zawsze tajemnica. Inwestycja jest wyrzeczeniem się pewnego dla niepewnej korzyści. (Jack Hirshleifer)

Powyższa definicja jest bardzo ogólna. Bazując na niej można jednak nakreślić podstawowe cechy inwestycji. Podkreśla ona bowiem trzy podstawowe składniki inwestycji: element psychologiczny, element czasu i element ryzyka. Wszystkie trzy są ze sobą ściśle powiązane. Osoba inwestująca określony kapitał wyrzeka się bieżących korzyści, otrzymując w zamian możliwość, ale nie pewność, uzyskania określonego zysku w przyszłości. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Oszczędzanie i inwestowanie, to dwa pojęcia, które często niesłusznie stosujemy zamiennie. Gdzie zatem leży granica, po przekroczeniu której przestajemy oszczędzać, a zaczynamy inwestować?

Oszczędzanie, podobnie jak inwestowanie, jest alternatywą dla konsumpcji, z tą różnicą, że jest ono bardziej bezpieczne. To najczęściej bank (a przez to Bankowy Fundusz Gwarancyjny) jest gwarantem powierzonych oszczędności. Inwestowanie tymczasem jest nieodłącznie związane z ryzykiem. Inwestycje obarczone są relatywnie dużą zmiennością i niepewnością.

Cele, jakimi się kierujemy planując inwestycję lub oszczędności są rożne i w najtrafniejszy sposób obrazują różnicę pomiędzy tymi pojęciami.

I tak, oszczędzanie jest gromadzeniem nadwyżek finansowych.

Sprawne i efektywne oszczędzanie jest podstawowym warunkiem, od którego zależy porządek w domowym budżecie. Powinniśmy kontrolować własne wydatki, dochody, czy zgromadzone oszczędności, a nawet prowadzić własną, domową księgowość. Bardzo często pewna część dochodów nie jest wydawana od razu na zakup produktów lub usług. Są to oszczędności, które można przeznaczyć na konsumpcję w przyszłości.

Człowiek chce posiadać własne oszczędności nie tylko po to, aby polepszyć swój standard życia czy zapewnić sobie bezpieczeństwo. Często ludzie oszczędzają dla swoich dzieci, nie ze względu na własne korzyści, lecz na zapewnienie im możliwie najlepszego startu w dorosłość.

Czasami, gdy dysponujemy znaczącymi nadwyżkami możemy oszczędzać dla osiągnięcia przyszłych dochodów. Zgromadzony w ten sposób kapitał może być na tyle duży, że pozwoli na spokojne życie z uzyskiwanych odsetek.

Najprostszym sposobem oszczędzania jest odkładanie pieniędzy na wysokooprocentowanych rachunkach bankowych i lokatach znajdujących się w ofercie BGŻOptima. Odsetki pozwolą nam na zabezpieczenie pieniądza przed utratą wartości w wyniku inflacji. Jeżeli natomiast oszczędzamy na zakup konkretnego artykułu lub nieruchomości, musimy uwzględnić przewidywany wzrost cen tego przedmiotu. Może bowiem się okazać, że na przykład gwałtowny wzrost cen mieszkań będzie znacznie wyższy, niż inflacja, i odkładając na ten cel dużo później zrealizujemy nasze marzenia. Ten przykład potwierdza, że warto rozejrzeć się za innymi sposobami gromadzenia środków kapitału, takimi jak inwestowanie.

Inwestowanie ma co najmniej dwa aspekty. Nie chodzi tylko osiągnięcie zysku, ale również o rozwój. Aktywne działania inwestycyjne mają na celu podniesienie wartości naszych aktywów i tworzenie nowych perspektyw, obarczonych jednak ryzykiem w zależności od skali i form przedsięwzięcia.

Inwestowanie jednorazowe

Do niektórych z nas uśmiecha się szczęście i w pewnym momencie życia wchodzimy w posiadanie większej sumy pieniędzy, np. po sprzedaży domu, firmy, lub po otrzymaniu premii w pracy. Jeśli przytrafi się to Tobie, oczywistym jest, że będziesz chciał te pieniądze dobrze wykorzystać.

Niektórzy wybierają przemyślaną, długoterminową inwestycję. Na polskim rynku jest ponad 1000 różnych funduszy inwestycyjnych, więc jeśli chcesz dobrze inwestować, to dobrze trafiłeś. Jeśli nigdy wcześniej nie inwestowałeś, sprawdź nasze narzędzia, w tym specjalnie przygotowane kalkulatory, które pomogą Ci odkryć, jakim typem inwestora jesteś i jaki fundusz zaspokoi Twój apetyt na ryzyko.

Inwestowanie regularne

Regularne inwestycje uosabiają podejście stonowane, które zmniejsza ryzyko związane zazwyczaj z inwestowaniem dużych sum jednorazowo. Z takim planem możesz regularnie inwestować określoną kwotę w wybranym funduszu. Inwestowana kwota nie będzie się zmieniać tak długo, jak zechcesz, ale liczba jednostek uczestnictwa, które kupujesz, będzie się zmieniała w zależności od ceny jednostki.

Długoterminowe, systematyczne nabywanie jednostek uczestnictwa opiera się na strategii inwestycyjnej  DCA. Strategia DCA (Dollar Cost Averaging) to uniwersalna strategia inwestycyjna, polegająca na inwestowaniu środków w określonych odstępach czasu, niezależnie od panującej na rynku koniunktury, pozwalająca uśredniać cenę zakupu. W ten sposób unika się kupowania „na górce" i sprzedawania „w dołku".

Czat