BGZ SFIO

Lokata Bez Wahania

  • Okres Lokacyjny: 18 miesięcy (16.09.2016r. – 16.03.2018r.)
  • Wystarczy tylko 4000 zł aby założyć lokatę
  • 0 zł za otwarcie
  • Kapitał Lokaty Inwestycyjnej jest objęty gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • Brak opłat za wcześniejsze zerwanie lokaty
  • Lokata posiada 100% gwarancję  zwrotu kapitału
  • Odsetki od Lokaty zostaną wypłacone: 16 marca 2018 r.

W przypadku zerwania Lokaty Inwestycyjnej w okresie subskrypcji, czyli przed 15.09.2016r. oraz w Okresie Lokacyjnym, czyli przed 16.03.2018r., odsetki nie są naliczane. Wówczas otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału.

Sprawdź pełne warunki subskrypcji Lokaty - Warunki Subskrypcji

Czat