BGZ SFIO

Lokata Bez Wahania

Lokata Bez Wahania opiera się na założeniu, iż wartość stawki referencyjnej WIBOR 3M pozostanie niezmiennie w przedziale +/- 7 punktów bazowych z Dnia Obserwacji Początkowej.

Wybrane czynniki wspierające taki scenariusz *:

  1. Rada Polityki Pieniężnej Polski (RPP) pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie w czerwcu (stopa referencyjna: 1,50%). Oświadczenie po spotkaniu zasadniczo nie uległo zmianie w stosunku do kilku wcześniejszych. Według członków RPP, obecny poziom stóp wspiera zrównoważony wzrost gospodarczy w Polsce. Nowo mianowany prezes NBP Adam Glapiński nie powinien prowadzić działań, aby zmienić nastawienie Rady. W swoich komentarzach podkreślił, że obniżki stóp procentowych są niepotrzebne, zaś bank centralny powinien musi działać na rzecz stabilności finansowej.
  2. Wątpliwym jest, aby ewentualne obniżki stóp procentowych mogły przyczynić się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Zależność między polityką pieniężną a akcją kredytową była bardzo słaba w ciągu ostatnich kilku lat. Wręcz przeciwnie, niższe stopy procentowe mogą zmniejszyć tempo wzrostu krajowych depozytów, które - ze względu na brak finansowania przez zagraniczne banki matki swoich polskich spółek zależnych - są obecnie jedynym źródłem finansowania akcji kredytowej.
  3. Z drugiej strony w najnowszym raporcie, NBP skorygowało w dół prognozy dotyczące inflacji oraz PKB w horyzoncie 2016-2018 r. Dynamika cen powinna zbliżyć się do zakładanego przez NBP celu inflacyjnego (2,5%) dopiero w 2018 r. Ponadto argumentami przeciwko podwyżkom stóp jest utrzymywanie się niepewności na rynkach finansowych związanej z Brexitem oraz kontynuacja luźnej polityki monetarnej przez EBC.
  4. Powyższe argumenty pozwalają oczekiwać, że obecny poziom stóp procentowych (stopa referencyjna na poziomie 1,50%) powinien zostać utrzymany w horyzoncie do 2018 r..

* Źródło: opracowanie własne, Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Czat