UniAktywny Dochodowy (d. UniAktywny Pieniężny)

Union Investment TFI, Parasolowy SFIO

 • 109.13

  2018-12-07 Wartość jednostek
 • 0.01%

  Zmiana Dzienna
 • 2 Ryzyko stopnia 2

  Niskie

  Ryzyko
Icon / infoCreated with Sketch. Opłaty

1.90%

Stopa zwrotu w wybranym okresie

Źródło: Analizyonline.pl

Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać.

Cena jednostki uwzględnia pobrane przez TFI opłaty. Informacje o ich wysokości znajdują się w KIID. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne objęte są podatkiem od zysków kapitałowych. W przypadku niektórych funduszy inwestycyjnych QUERCUS TFI może być pobrana prowizja za nabycie jednostek uczestnictwa.