Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Aviva Investors Poland TFI, Parasolowy FIO

 • 131.91

  2018-07-18 Wartość jednostek
 • 0.03%

  Zmiana Dzienna
 • 2 Ryzyko stopnia 2

  Niskie

  Ryzyko
Icon / infoCreated with Sketch. Opłaty

1.66%

Stopa zwrotu w wybranym okresie

Źródło: Analizyonline.pl

Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać.

Cena jednostki uwzględnia pobrane przez TFI opłaty. Informacje o ich wysokości znajdują się w KIID. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne objęte są podatkiem od zysków kapitałowych. W przypadku niektórych funduszy inwestycyjnych QUERCUS TFI może być pobrana prowizja za nabycie jednostek uczestnictwa.