baner fzL nutki

Skomponuj Pakiet 5+

Zyskaj 5% na lokacie i daj sobie szansę na więcej z inwestycji (5 funduszy do wyboru).

Daj sobie szansę na ponadprzeciętny zysk z „Pakietem 5+”. To proste. Skomponuj własny pakiet łącząc wyjątkowo oprocentowaną lokatę z funduszem, który najbardziej Ci odpowiada (do wyboru 5 funduszy o różnych poziomach ryzyka i perspektywach zysku).

  • 5% na lokacie 3M
  • 5 funduszy TFI BGŻ BNP PARIBAS S.A. do wyboru (możesz wybrać 1 lub więcej)
  • 0 zł za wejście i wyjście z inwestycji
  • możliwość zamiany funduszu na inny  (w ramach 5 dostępnych) w trakcie trwania inwestycji
  • profesjonalny ekspert w każdej chwili do Twojej dyspozycji.
  • nie tracisz wszystkich odsetek na lokacie nawet w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa przed terminem zakończenia lokaty - gwarantujemy 1,6% w skali roku

*Propozycja ważna do 30 czerwca 2017 r.

RYZYKA:

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wyniki historyczne subfunduszy nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Opłata za zarządzanie jest zgodna z kartą funduszu i jest uwzględniona w wycenie jednostki uczestnictwa. Należy mieć na uwadze, że w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa, wartość inwestycji może ulec zmniejszeniu o należny podatek dochodowy. TFI BGŻ BNP Paribas TFI S.A. oraz zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy (subfunduszy). Szczegółowy opis czynników oraz poziomu ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym.

Czat