Wróć Fundusz z 5% lokatą

Specjaliści od zysku Zaplanuj solidny zysk

 • 5% na lokacie 3M

  oprocentowanie stałe w skali roku

 • 6 funduszy do wyboru

  możesz wybrać jeden lub więcej funduszy TFI BGŻ BNP Paribas S.A.

 • ekspert do dyspozycji

  odpowie na wszystkie pytania

Specjaliści od zysku Zaplanuj solidny zysk

Jak zacząć budować nową strategię dla swojego kapitału? Połączenie bezpieczeństwa wysoko oprocentowanej lokaty i inwestycji w 6 subfunduszy o różnych poziomach ryzyka i perspektywach zysku, to sprawdzona konstrukcja.

Szczegóły

safe 5% na lokacie 3M

otrzymujesz na lokacie 3M w ramach funduszu z 5% lokatą. Oporcentowanie jest gwarantowane, w przypadku utrzymania jednostek uczestnictwa przez cały okres twania lokaty. W innym przypadku ulega obniżeniu do 1,4%.

6 funduszy

Można wybrać spośród 6 subfunduszy TFI BGŻ BNP Paribas S.A. o różnym stopniu ryzyka:

 • BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania
 • BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
 • BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu
 • BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
 • BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
 • BGŻ BNP Paribas Obligacji

Minimalna kwota inwestycji to 3 tys zł. Podział kwoty inwestycji to: 1/3 kwoty – lokata, a 2/3 – inwestycja w jednostki funduszy inwestycyjnych. Można założyć dowolną ilość produktów Fundusz z 5% lokatą.

Jednostki promocyjnych subfunduszy należy nabyć w ciągu maksymalnie 5 dni od dnia otworzenia lokaty w bankowości Internetowej.

1) Lokata Terminowa zakładana jest w ramach Konta Indywidualnego i Konta Wspólnego BGŻOptima po pełnej aktywacji Konta BGŻOptima, w okresie od dnia 3 października 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r., przy czym  minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł.

2) Oprocentowanie promocyjne stosowane jest w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. Klient złożył (nie wcześniej niż 3 października 2017 r. i nie później niż 5-go dnia roboczego po dniu założenia Lokaty w ramach „Funduszu z 5% lokatą”) za pośrednictwem Konta Indywidualnego BGŻOptima lub Konta Wspólnego BGŻOptima opłacone zlecenie/zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu  BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania, BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania, BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu, BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu, BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania i BGŻ BNP Paribas Obligacji (wydzielonych w ramach BGŻ BNP Paribas FIO ) zarządzanym przez  TFI BGŻ BNP Paribas z siedzibą w Warszawie,
 2. kwota, za którą Klient nabył ww. Jednostki Uczestnictwa, na koniec 5-go dnia roboczego po dniu założenia Lokaty w ramach „Funduszu z 5% lokatą” stanowi co najmniej dwukrotność wysokości środków pieniężnych ulokowanych przez Klienta na Lokacie w ramach „Funduszu z 5% lokatą”, przy czym kwota ta jest pomniejszana o wartość ww. Jednostek Uczestnictwa odkupionych przed dniem założenia Lokaty w ramach „Funduszu z 5% lokatą”,
 3. Klient w okresie trwania Lokaty w ramach „Funduszu z 5% lokatą” nie złożył zlecenia odkupienia części bądź całości Jednostek Uczestnictwa, o których mowa w pkt 1.

W przypadku braku spełnienia warunku określonego w pkt 2 lub w pkt 3 do środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie w ramach „Funduszu z 5% lokatą” zastosowanie w całym okresie trwania tej lokaty znajduje oprocentowanie standardowe w wysokości 1,40% w skali roku.

W przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji zerwania Lokaty w ramach „Funduszu z 5% lokatą” przed upływem Terminu Zapadalności Lokaty, do środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie w ramach „Funduszu z 5% lokatą” zastosowanie w całym okresie trwania tej lokaty znajduje oprocentowanie standardowe w wysokości 1,40% w skali roku.

Promocja: tylko w okresie od 03.10.2017 do 31.01.2018 zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa złożone za pośrednictwem BGŻ BNP Paribas  S.A. - BGŻOptima są zwolnione z opłaty manipulacyjnej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach, niemniej nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji.