Wróć Certyfikaty IBV „Srebrna Inwestycja” 14

Specjaliści od zysków Szansa na zysk po 3 latach

  • Szansa na zysk ograniczony do wysokości 14% po 3 latach

    (4,67% w skali roku)

  • 100% ochrona wartości nominalnej

    w Dniu Wykupu

  • Maks. 3 letni okres inwestycji

    z możliwością zakończenia z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW)

Specjaliści od zysków Szansa na zysk po 3 latach

14

Wynik inwestycji w certyfikaty zależny jest od notowań srebra (Bloomberg: SLVRLND Cmdty). Okres subskrypcji 3 lutego – 27 lutego 2020 r.