Wróć Certyfikaty IBV „Inwestycja w Klimat II” 35

Specjaliści od zysków Szansa na zysk po 3,5 roku

  • Szansa na zysk ograniczony do wysokości 35% po 3,5 roku

    (10% w skali roku)

  • 100% ochrona wartości nominalnej

    w Dniu Wykupu

  • Maks. 3 letni okres inwestycji

    z możliwością zakończenia z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW)

Specjaliści od zysków Szansa na zysk po 3,5 roku

35

Wynik inwestycji w certyfikaty zależny jest od notowań indeksu Solactive Human Capital World MV Index (Bloomberg: SOHUMAN Index), który posiada ekspozycję na globalny rynek akcyjny. Okres subskrypcji od 3 lutego 2020 r. do 27 lutego 2020 r.