Wróć Certyfikat IBV Super Tercet II 5

Szansa na zysk po 6 mies.

  • Szansa na zysk 5%

    za każdy rok (15% za 3 lata inwestycji)

  • 100% ochrona

    wartości nominalnej w Dniu Wykupu

  • 3-letni okres inwestycji

    możliwość zakończenia z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW)

Szansa na zysk po 6 mies.

5

Wybierz produkt, którego wynik jest zależny od notowań notowań akcji trzech Spółek ABN AMRO Bank NV (Bloomberg: ABN NA Equity), (“Spółka 1”), AXA SA (Bloomberg: CS FP Equity), (“Spółka 2”), HUGO BOSS AG (Bloomberg: BOSS GY Equity), (“Spółka 3”). Okres subskrypcji certyfikatów: 3-27.09.2019.