Misja oszczędzanie

Misja oszczędzanie

Informacje prawne

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej „BGŻOptima") informuje i zastrzega, że żadna z treści znajdujących się na niniejszej Stronie internetowej BGŻOptima nie może być rozumiana jako podstawa kreująca jakikolwiek stosunek zobowiązaniowy. BGŻOptima nie świadczy za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego żadnego doradztwa podatkowego, prawnego, inwestycyjnego ani innego, a zawarte w nim materiały mają wyłącznie charakter informacyjny. Informacje zawarte w niniejszym serwisie nie stanowią żadnej formy propozycji, porady, zalecenia ani oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

W związku z tym użytkownicy, przed podjęciem decyzji inwestycyjnych, powinni zapewnić sobie niezależne źródło doradztwa finansowego z myślą o poszczególnych celach inwestycyjnych, w celu zbadania sytuacji finansowej i spełnienia określonych wymagań.

Korzystanie z materiałów

Korzystanie z zamieszczonych w portalu materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez Bank na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.

Prawa własności intelektualnej

Zawartość stron internetowych niniejszego serwisu jest własnością Banku. Logo i nazwa prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub utworami należącymi do Banku. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na tej stronie są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Banku. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do portalu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.

Linki do innych stron internetowych

Klient powinien mieć świadomość, że Bank nie sprawuje żadnej kontroli nad zewnętrznymi serwisami internetowymi, do których klient przechodzi klikając na linki zamieszczone w niniejszym serwisie. Bank nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo takich stron lub witryn. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności ich właściciela.

Informacje dodatkowe

Użytkownik Strony Internetowej BGŻOptima przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą nie być pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy korzystania z usług BGŻOptima po zalogowaniu się przez użytkownika na Konto BGŻOptima.

Zawartość niniejszego serwisu internetowego, w tym niniejszych informacji prawnych może ulec zmianie w każdym czasie.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej BGŻOptima lub usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 801 280 280 lub +48 22 574 37 00, lub kontakt mailowy.

Czat