BGŻOptima

Grupa BNP Paribas

 • Grupa BNP Paribas prowadzi działalność w 75 krajach, zatrudnia 180 tys. pracowników, z czego 140 tys. w Europie. Trzy podstawowe segmenty działalności Grupy to Bankowość Detaliczna (ang. Retail Banking), usługi zarządzania aktywami i majątkiem (ang. Investment Solutions) oraz Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna (ang. Corporate and Investment Banking). W Europie, Grupa BNP Paribas działa na czterech rynkach macierzystych (Belgia, Francja, Włochy i Luksemburg), jest także liderem w zakresie kredytów konsumenckich (BNP Paribas Personal Finance). Obszar bankowości detalicznej rozwija się dynamicznie w krajach basenu Morza Śródziemnego, w Turcji, Europie Wschodniej oraz w zachodniej części USA. W obszarach Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz Investment Solutions, Grupa BNP Paribas plasuje się również na czołowych miejscach w Europie, posiada silną pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w regionie Azji i Pacyfiku. Dodatkowe informacje o Grupie BNP Paribas

Bezpieczeństwo

 • Dbamy o bezpieczeństwo w sieci

  Stosowane przez systemy zabezpieczeń tworzą zaporę przeciw internetowym zagrożeniom. Jednocześnie przypominamy, że do korzystania z systemu bankowości elektronicznej BGŻOptima nie jest wymagane instalowanie na komputerach ani telefonach komórkowych żadnego dodatkowego oprogramowania lub certyfikatów.

  Przypominamy, że bezpieczeństwo przeprowadzania własnych transakcji w serwisach bakowości internetowej w dużej mierze zależy od Ciebie i zabezpieczeń urządzeń, przy pomocy których łączysz się z Bankiem.


  Przed zalogowaniem i wykonaniem transakcji sprawdź czy:

  • Jest wpisany prawidłowy adres strony https://www.bgzoptima.pl/,
  • W pasku adresu strony widać zamkniętą kłódkę, oznaczająca szyfrowane połączenie z bankiem,
  • Strona bgzoptima.pl jest zabezpieczona ważnym certyfikatem wystawionym dla witryny www.bgzoptima.pl, której właścicielem jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A., potwierdzonym przez Symantec Corporation. Poprawność sprawdzisz klikając w zamkniętą kłódkę widoczną w oknie przeglądarki,
  • Przed potwierdzeniem dowolnej operacji zawsze weryfikuj wyświetlane informacje - w szczególności numer konta i rodzaj operacji wyświetlany na stronie www oraz dane otrzymane w sms.

  Zabezpiecz urządzenia, z których korzystasz

  Aby zminimalizować ryzyko związane z korzystaniem ze internetowego dostępu do Banku, należy stosować szczególne środki ostrożności oraz zadbać aby urządzenie dostępowe (np. komputer, telefon, tablet oraz urządzenia sieciowe np. router Wi-Fi) nie były podatne na zagrożenia.

  • Połączenie z Internetem musi być bezpieczne (unikaj łączenia się z publicznej sieci WiFi, ogólnodostępnych sieci i komputerów, do których inni mają swobodny dostęp)
  • Zawsze korzystaj z aktualnych wersji systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej,
  • Korzystaj z aktualnego, prawidłowo skonfigurowanego oprogramowania zabezpieczającego przed szkodliwym oprogramowaniem (antywirusy, antymalware) oraz połączeniami sieciowymi (personal firewall - zapory sieciowe),
  • Stosuj bezpieczne hasła, stosuj dodatkowe hasła do profilu na komputerze, ogranicz fizyczny dostęp dla osób niepowołanych,
  • Nie instaluj oprogramowania z niesprawdzonych źródeł (np. pirackiego), oraz nie otwieraj załączników w poczcie email od nieznanych nadawców,
  • Aby bezpiecznie wylogować się z systemu www.bgzoptima.pl korzystaj zawsze z przycisku „Wyloguj",
  • W przypadku braku możliwości weryfikacji zabezpieczeń we własnym zakresie, zalecamy skorzystanie z profesjonalnych firm świadczących usługi informatyczne.

  Pamiętaj, że bank nigdy nie prosi o:

  • Instalację certyfikatów lub programów na komputerach i telefonach komórkowych,
  • Podanie danych kart płatniczych i kredytowych (numer karty, kod PIN, CVV2) oraz danych dotyczących Twojego telefonu (numer i model),
  • Udział w testowaniu nowych funkcjonalności serwisu transakcyjnego,
  • Wykonanie przelewów testowych ani zwrotu środków na rachunki innych klientów.

  Dlaczego zabezpieczenia są tak ważne?

  Poziom bezpieczeństwa komunikacji pomiędzy każdą witryną internetową a jej klientem zależy w od poziomu bezpieczeństwa każdego z elementów uczestniczących w tej komunikacji. Bank utrzymuje w swoich systemach najwyższe standardy bezpieczeństwa. Ale jeśli komputer (tablet, telefon), przy pomocy którego się z nami łączysz, jest podatny na włamanie lub co gorsza już zainfekowany złośliwym oprogramowaniem, łatwo może dojść do sytuacji, w której cyberprzestępca, mając do dyspozycji wykradzione z tego urządzenia dane uwierzytelniające (login, hasło, SMS potwierdzający transakcję, kod z tokena…) będzie usiłował podszyć się pod Ciebie lub podsunąć Ci do zatwierdzenia przelew wg własnego wyboru.
  Odpowiednie przygotowanie urządzeń do bezpiecznej pracy - i utrzymanie tego stanu - znacznie ułatwi śledzenie informacji branżowych związanych z bezpieczeństwem informatycznym oraz aktualizowanie wiedzy dotyczącej nowych zagrożeń. Szczególnie przydatne informacje z tego zakresu, przeznaczone do szerokiego grona użytkowników serwisów bankowych, można znaleźć między innymi na stronach internetowych takich instytucji jak:
  * CERT - www.cert.pl, zwłaszcza cykl artykułów OUCH pod adresem:www.cert.pl/ouch
  * ZBP - www.zbp.pl, zwłaszcza informacje dla konsumentów: www.zbp.pl/dla-konsumentow

  Nowe zagrożenia

  W związku z pojawiającymi się w internecie nowymi zagrożeniami, które mogą wpływać na bezpieczeństwo korzystania z bankowości elektronicznej, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nietypowe ekrany/komunikaty:

  • ekrany/ ankiety pojawiające się przy próbie logowania, żądające podania danych służących do autoryzacji dyspozycji (np. haseł sms),
  • prośby o podanie danych dotychczas niewymaganych na stronie logowania.

  Nie należy instalować żadnego dodatkowego oprogramowania czy certyfikatu przeznaczonego do korzystania bankowości internetowej BGŻOptima na komputerze lub telefonie komórkowym. Bank nigdy nie wysyła do swoich klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych ani próśb o ich aktualizację.

  Wszelkie zmiany dotyczące metod autoryzacji dyspozycji i uwierzytelniania stosowanego przez Bank, komunikowane są z odpowiednim wyprzedzeniem na stronach internetowych Banku lub na skrzynce pocztowej bankowości elektronicznej BGŻOptima.

  Ostrzegamy przed zagrożeniem w postaci wiadomości e-mailowych z żądaniem podania danych poufnych (danych osobowych, numeru karty, kodów autoryzacyjnych itp.) w celu ich weryfikacji oraz aktualizacji, nawet jeśli wydają się pochodzić z adresów Banku lub organizacji kartowej. Przypominamy, że zarówno organizacje kartowe (MasterCard, VISA) jak też Banki nigdy nie zwracają się do Klientów korespondencyjnie w celu weryfikacji/aktualizacji poufnych danych. W związku z powyższym, w przypadku otrzymania takiego e-maila, telefonu, wiadomości tekstowej lub  prośby za pośrednictwem  portali społecznościach, należy to traktować jako nielegalną próbę pozyskania danych w celach przestępczych oraz NIE NALEŻY:

  • odpowiadać na maila,
  • klikać w przesłane linki,
  • podawać danych poufnych drogą korespondencyjną ani w rozmowie telefonicznej.

   Prosimy o pilne zgłaszanie takich przypadków do Banku pod numerem telefonu 801 280 280 lub (+48) 22 574 37 00.

Komunikaty bezpieczeństwa

 • 21.06.2016

  Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej

  Szanowny Użytkowniku,

  przypominamy kilka najważniejszych zasad bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej, do których należą:

  - Zachowanie poufności danych do logowania. Nikomu nie należy podawać Loginu oraz hasła. Przekazywanie tych danych osobom trzecim naraża Państwa na ryzyko utraty środków z rachunku bankowego. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w komunikacie ZBP. (https://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci)

  - Zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e–maili lub SMS–ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków kierujących na stronę internetową banku. Linki mogą prowadzić do fałszywej strony, która ma wyłudzić dane do logowania. Przypominamy, że nie prosimy Państwa o podawanie jakichkolwiek danych w wiadomościach e–mail lub SMS.

  W bankowości internetowej ważne jest:

  - Sprawdzenie, czy połączenie z bankiem jest szyfrowane tj. czy adres wyświetlany przez przeglądarkę zaczyna się od https, a na pasku adresowym jest widoczny symbol kłódki i czy po kliknięciu na nią wyświetla się informacja o szyfrowaniu połączenia z serwerem Banku BGŻ BNP Paribas SA

  - Sprawdzenie ważności i poprawności certyfikatu dostępnego po kliknięciu na symbol kłódki widocznej na pasku adresowym.

  -  Weryfikowanie danych transakcji przed jej autoryzacją/wysłaniem, a w szczególności kontrolę numeru rachunku odbiorcy

  Przypominam również pozostałe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej:

  1) Przed wysłaniem przelewu lub zatwierdzeniem innej dyspozycji należy zawsze sprawdzić, czy wszystkie dane, a przede wszystkim numer rachunku odbiorcy, są prawidłowe.

  2) Zalecamy posiadanie aktualnego programu antywirusowego i regularne skanowanie za jego pomocą komputera i urządzeń mobilnych.

  3) Nieznane oprogramowanie i aplikacje zawsze mogą okazać się niebezpieczne.

  4) Jeśli otrzymają Państwo SMS–a lub wiadomość e–mail z linkiem do nieznanej strony internetowej, oprogramowania lub aplikacji na telefon, bezpieczniej jest od razu go skasować.

  5) Zalecamy korzystanie z bezpiecznego dostępu do Internetu. Nie należy logować się do bankowości internetowej i mobilnej z nieznanej, ogólnodostępnej i niezabezpieczonej sieci (prywatnych lub publicznych).

  Więcej informacji o bezpiecznym korzystaniu z bankowości internetowej i mobilnej znajdą Państwo na stronach banku https://www.bgzoptima.pl/bezpieczenstwo

  pozdrawiamy,

  Zespół BGŻOptima

  Biuro Rozwoju Bankowości Internetowej

Wskazówki

 • Z uwagi na fakt, iż złodzieje ciągle poszukują nowych sposobów na obchodzenie systemów zabezpieczeń, niezbędne jest, byśmy trzymali rękę na pulsie w kwestii bezpieczeństwa w sieci. Nasi eksperci ds. bezpieczeństwa stale monitorują zagrożenia w Internecie tak, abyśmy zawsze byli jeden krok do przodu.

  Sam możesz pomóc zapewnić sobie bezpieczeństwo w Internecie, stosując w systematyczny sposób proste środki ostrożności.

  1. Korzystaj ze zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego, w tym z zapory sieciowej

   Zawsze używaj zapory sieciowej stanowiącej część oprogramowania antywirusowego na Twoim komputerze. Ważne jest, abyś systematycznie pobierał aktualizacje do oprogramowania antywirusowego dla zapory sieciowej oraz dla skanera wirusowego.

  2. Co powinienem zrobić, gdy mam wątpliwości, co do bezpieczeństwa mojego rachunku?

   Powinieneś się z nami niezwłocznie skontaktować. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem 801 280 280 lub 22 574 37 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 22:00), lub prześlij nam e-mail.

  3. Korzystaj z bezpiecznego e-maila BGŻOptima

   Nigdy nie powinieneś przesyłać pracownikom BGŻOptima poufnych informacji finansowych za pośrednictwem zwykłej wiadomości e-mail. Klienci BGŻOptima mają dostęp do bezpiecznej poczty po zalogowaniu się do konta. Powinieneś korzystać z tej funkcji, aby informować nasze Centrum Obsługi Klienta za każdym razem, gdy chcesz przesłać informacje dotyczące wyciągów z rachunku oraz szczegółów dotyczących rachunku.

  4. Nigdy nie pobieraj programów z nieznanych źródeł

   Pobrane pliki mogą zawierać ukryte programy, które stanowią potencjalne zagrożenie dla Twojego komputera. Również załączniki e-maili od nieznanych nadawców mogą zawierać szkodliwe wirusy.

  5. Systematycznie aktualizuj system operacyjny swojego komputera

   Starsze systemy operacyjne, np. Windows 98, nie gwarantują tego samego poziomu ochrony, co nowsze systemy. Jeżeli Twój system operacyjny ma już pięć lat, pomyśl o jego aktualizacji. Chroń bezprzewodowe połączenia szerokopasmowe.

  6. Systematycznie skanuj swój komputer programem antyspyware

   Możesz wyeliminować potencjalnie niebezpieczne okienka typu pop-up, usuwając program spyware lub adware zainstalowany na Twoim komputerze. Programy spyware i adware to programy, które zbierają informacje na temat odwiedzanych stron internetowych i mogą przekazywać uzyskane w ten sposób informacje innym osobom trzecim.

   Wyszukaj w Internecie hasła "spyware" lub "adware" i znajdź darmowy program do usuwania spyware. Tak jak w przypadku blokady okienek typu pop-up, musisz się upewnić, że taki program nie blokuje ani nie usuwa ważnych dla Ciebie stron, a jeżeli tak się dzieje, możesz wyłączać go przy korzystaniu z nich.

  7. Włącz blokowanie okienek typu pop-up

   Blokady często znajdują się w pakietach programu antywirusowego i zapory sieciowej. Kiedy zainstalujesz blokadę okienek typu pop-up, możesz dostosować ustawienia tak, by pozwolić na wyskakiwanie okienek typu pop-up na stronach, do których masz zaufanie.

Zagrożenia internetowe

 • Doskonale zdajemy sobie sprawę, jakich zagrożeń możemy oczekiwać ze strony potencjalnych oszustów i hakerów. Obecnie na świecie obserwujemy coraz częstsze próby kradzieży tożsamości oraz phishingu.

  Jest to zagrożenie zarówno dla Ciebie, jak i dla nas. Dlatego chcemy go uniknąć.

  1. Czym jest phishing?

   Phishing - wymawiany tak samo, jak angielskie słowo „fishing” - jest to termin wymyślony przez hakerów, którzy podszywając się pod istniejące firmy, nakłaniają ludzi za pośrednictwem wiadomości e-mail do podania haseł lub numerów kart kredytowych.

   E-mail tego rodzaju wysyłany jest z fałszywego adresu imitującego adres faktycznie istniejącej spółki lub instytucji finansowej i zawiera zaproszenie do dokonania weryfikacji i wprowadzenia hasła użytkownika. Fałszywa strona internetowa przypomina autentyczną stronę internetową danej instytucji finansowej.

  2. Jak rozpoznać niebezpieczne i fałszywe wiadomości e-mail?

   Należy uważać na fałszywe wiadomości e-mail, które często:

   • Zawierają prośbę o podanie danych osobowych. Fałszywe wiadomości e-mail często zawierają bardzo ogólne powitanie, informują przy tym o rzekomym narażeniu danych osobowych użytkownika na niebezpieczeństwo i proszą o potwierdzenie numerów lub kodów użytkownika;
   • Wydają się pochodzić z wiarygodnego źródła. Fałszywy charakter niektórych wiadomości e-mail można bez problemu rozpoznać, jednakże adresy części z nich wydają się autentyczne, a same wiadomości wydają się pochodzić z zaufanego źródła w Internecie. Nie należy jednak polegać jedynie na nazwie i adresie widniejącym w polu nadawcy, gdyż informacje te można łatwo modyfikować;
   • Informują o wygranej nagrodzie lub darmowym prezencie; zawierają prośbę o podanie osobistych danych w celu odebrania nagrody. Oczywiście nie wszystkie tego rodzaju e-maile są fałszywe. Należy upewnić się, czy nagroda lub prezent pochodzą od firmy, którą użytkownik zna i do której ma zaufanie;
   • Zawierają linki do fałszywych stron internetowych. Fałszywe wiadomości e-mail mogą kierować użytkownika do spreparowanych stron internetowych zaprojektowanych tak, aby w najdrobniejszych szczegółach przypominały autentyczną stronę internetową. Gromadzone w ten sposób dane osobowe wykorzystywane są do celów niezgodnych z prawem.
  3. Jak rozpoznać fałszywe strony internetowe?

   Oszuści często próbują kierować użytkownika do fałszywych stron internetowych za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wyskakujących okienek, przechwytując w ten sposób jego dane osobowe. W wielu przypadkach jednoznaczne stwierdzenie, że dana strona internetowa to pułapka, nie jest proste, gdyż adres URL (nazwa domeny) zawiera nazwę instytucji, pod którą oszust się podszywa.

   Jednakże po wprowadzeniu lub skopiowaniu i wklejeniu adresu URL do nowego okna przeglądarki internetowej, adres ten nie odsyła do autentycznej strony lub użytkownik otrzymuje wiadomość o błędzie. Adres URL może więc być jedynie przykrywką dla fałszywej strony internetowej.

  4. Czym są fałszywe wyskakujące okna?

   Wyskakujące okna to otwierające się dodatkowo małe ramki i reklamy, pojawiające się niespodziewanie na oknach aktualnie otwartych lub w tle, pod nimi. Zdecydowana większość z nich to autentyczne reklamy, które nie stanowią większego zagrożenia. Fałszywe wyskakujące okna to rodzaj oszustw internetowych, których celem jest pozyskanie danych osobowych.

   Wyskakujące okna to często efekt zainstalowanych na komputerze programów typu adware lub spyware. Programy tego rodzaju służą do monitorowania aktywności użytkownika w Internecie i są często ukryte w wielu aplikacjach do darmowego pobierania plików, np. programach do udostępniania muzyki lub wygaszaczach ekranu.

   Wiele z tych programów generuje niegroźne reklamy, ale niektóre zawierają konie trojańskie, czyli programy mogące rejestrować uderzenia w klawisze (przy logowaniu się do konta) lub przekazywać inne informacje do nieuprawnionych źródeł.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

PSD2

 • 14 września 2019 r. wchodzą w życie przepisy unijnej Dyrektywy PSD2 (ang. Payment Services Directive). Dyrektywa dotycząca bankowości elektronicznej została wprowadzona do polskiego porządku prawnego poprzez nowelizację ustawy o usługach płatniczych.

  PSD2 zmienia niektóre zasady korzystania z usług i produktów bankowych i wprowadza obowiązek silnego uwierzytelniania.

  Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji oraz określają nowe zasady zarządzania dostępem Klientów banków do ich rachunków.

  Sposób logowania do bankowości internetowej Pl@net

  Podczas logowania Użytkownik oprócz podania loginu i dotychczasowego hasła może zostać poproszony o dodatkowe potwierdzenie tożsamości w formie kodu SMS.

  Długość  bezczynności w sesji logowania

  Czas bezczynności sesji użytkownika, skutkujący automatycznym wylogowaniem z systemu został skrócony do 5 minut. Po tym czasie konieczne będzie ponowne zalogowanie.

  Dodatkowa autoryzacja przy dostępie  do archiwalnych danych

  Wprowadzone zostają dodatkowe zabezpieczenia przy dostępie do wybranych informacji na Twoim koncie np. podczas sprawdzania historii transakcji starszych niż 90 dni możesz zostać poproszony o dodatkową autoryzację.

  Dowiedz się więcej o PSD2