Bezpieczenstwo

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Dzięki gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Twoje oszczędności w BGŻOptima są naprawdę bezpieczne. Szczegółowa informacja o zasadach funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu znajduje się w arkuszu informacyjnym dla deponentów.

Zapoznaj się z arkuszem informacyjnym dla deponentów

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypłaty środków z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Czat