Bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo w sieci

Stosowane przez systemy zabezpieczeń tworzą zaporę przeciw internetowym zagrożeniom. Jednocześnie przypominamy, że do korzystania z systemu bankowości elektronicznej BGŻOptima nie jest wymagane instalowanie na komputerach ani telefonach komórkowych żadnego dodatkowego oprogramowania lub certyfikatów.

Przypominamy, że bezpieczeństwo przeprowadzania własnych transakcji w serwisach bakowości internetowej w dużej mierze zależy od Ciebie i zabezpieczeń urządzeń, przy pomocy których łączysz się z Bankiem.


Przed zalogowaniem i wykonaniem transakcji sprawdź czy:

 • Jest wpisany prawidłowy adres strony https://www.bgzoptima.pl/,
 • W pasku adresu strony widać zamkniętą kłódkę, oznaczająca szyfrowane połączenie z bankiem,
 • Strona bgzoptima.pl jest zabezpieczona ważnym certyfikatem wystawionym dla witryny www.bgzoptima.pl, której właścicielem jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A., potwierdzonym przez Symantec Corporation. Poprawność sprawdzisz klikając w zamkniętą kłódkę widoczną w oknie przeglądarki,
 • Przed potwierdzeniem dowolnej operacji zawsze weryfikuj wyświetlane informacje - w szczególności numer konta i rodzaj operacji wyświetlany na stronie www oraz dane otrzymane w sms.

Zabezpiecz urządzenia, z których korzystasz

Aby zminimalizować ryzyko związane z korzystaniem ze internetowego dostępu do Banku, należy stosować szczególne środki ostrożności oraz zadbać aby urządzenie dostępowe (np. komputer, telefon, tablet oraz urządzenia sieciowe np. router Wi-Fi) nie były podatne na zagrożenia.

 • Połączenie z Internetem musi być bezpieczne (unikaj łączenia się z publicznej sieci WiFi, ogólnodostępnych sieci i komputerów, do których inni mają swobodny dostęp)
 • Zawsze korzystaj z aktualnych wersji systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej,
 • Korzystaj z aktualnego, prawidłowo skonfigurowanego oprogramowania zabezpieczającego przed szkodliwym oprogramowaniem (antywirusy, antymalware) oraz połączeniami sieciowymi (personal firewall - zapory sieciowe),
 • Stosuj bezpieczne hasła, stosuj dodatkowe hasła do profilu na komputerze, ogranicz fizyczny dostęp dla osób niepowołanych,
 • Nie instaluj oprogramowania z niesprawdzonych źródeł (np. pirackiego), oraz nie otwieraj załączników w poczcie email od nieznanych nadawców,
 • Aby bezpiecznie wylogować się z systemu www.bgzoptima.pl korzystaj zawsze z przycisku „Wyloguj",
 • W przypadku braku możliwości weryfikacji zabezpieczeń we własnym zakresie, zalecamy skorzystanie z profesjonalnych firm świadczących usługi informatyczne.

Pamiętaj, że bank nigdy nie prosi o:

 • Instalację certyfikatów lub programów na komputerach i telefonach komórkowych,
 • Podanie danych kart płatniczych i kredytowych (numer karty, kod PIN, CVV2) oraz danych dotyczących Twojego telefonu (numer i model),
 • Udział w testowaniu nowych funkcjonalności serwisu transakcyjnego,
 • Wykonanie przelewów testowych ani zwrotu środków na rachunki innych klientów.

Dlaczego zabezpieczenia są tak ważne?

Poziom bezpieczeństwa komunikacji pomiędzy każdą witryną internetową a jej klientem zależy w od poziomu bezpieczeństwa każdego z elementów uczestniczących w tej komunikacji. Bank utrzymuje w swoich systemach najwyższe standardy bezpieczeństwa. Ale jeśli komputer (tablet, telefon), przy pomocy którego się z nami łączysz, jest podatny na włamanie lub co gorsza już zainfekowany złośliwym oprogramowaniem, łatwo może dojść do sytuacji, w której cyberprzestępca, mając do dyspozycji wykradzione z tego urządzenia dane uwierzytelniające (login, hasło, SMS potwierdzający transakcję, kod z tokena…) będzie usiłował podszyć się pod Ciebie lub podsunąć Ci do zatwierdzenia przelew wg własnego wyboru.
Odpowiednie przygotowanie urządzeń do bezpiecznej pracy - i utrzymanie tego stanu - znacznie ułatwi śledzenie informacji branżowych związanych z bezpieczeństwem informatycznym oraz aktualizowanie wiedzy dotyczącej nowych zagrożeń. Szczególnie przydatne informacje z tego zakresu, przeznaczone do szerokiego grona użytkowników serwisów bankowych, można znaleźć między innymi na stronach internetowych takich instytucji jak:
* CERT - www.cert.pl, zwłaszcza cykl artykułów OUCH pod adresem:www.cert.pl/ouch
* ZBP - www.zbp.pl, zwłaszcza informacje dla konsumentów: www.zbp.pl/dla-konsumentow

Nowe zagrożenia

W związku z pojawiającymi się w internecie nowymi zagrożeniami, które mogą wpływać na bezpieczeństwo korzystania z bankowości elektronicznej, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nietypowe ekrany/komunikaty:

 • ekrany/ ankiety pojawiające się przy próbie logowania, żądające podania danych służących do autoryzacji dyspozycji (np. haseł sms),
 • prośby o podanie danych dotychczas niewymaganych na stronie logowania.

Nie należy instalować żadnego dodatkowego oprogramowania czy certyfikatu przeznaczonego do korzystania bankowości internetowej BGŻOptima na komputerze lub telefonie komórkowym. Bank nigdy nie wysyła do swoich klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych ani próśb o ich aktualizację.

Wszelkie zmiany dotyczące metod autoryzacji dyspozycji i uwierzytelniania stosowanego przez Bank, komunikowane są z odpowiednim wyprzedzeniem na stronach internetowych Banku lub na skrzynce pocztowej bankowości elektronicznej BGŻOptima.

Ostrzegamy przed zagrożeniem w postaci wiadomości e-mailowych z żądaniem podania danych poufnych (danych osobowych, numeru karty, kodów autoryzacyjnych itp.) w celu ich weryfikacji oraz aktualizacji, nawet jeśli wydają się pochodzić z adresów Banku lub organizacji kartowej. Przypominamy, że zarówno organizacje kartowe (MasterCard, VISA) jak też Banki nigdy nie zwracają się do Klientów korespondencyjnie w celu weryfikacji/aktualizacji poufnych danych. W związku z powyższym, w przypadku otrzymania takiego e-maila, telefonu, wiadomości tekstowej lub  prośby za pośrednictwem  portali społecznościach, należy to traktować jako nielegalną próbę pozyskania danych w celach przestępczych oraz NIE NALEŻY:

 • odpowiadać na maila,
 • klikać w przesłane linki,
 • podawać danych poufnych drogą korespondencyjną ani w rozmowie telefonicznej.

  Prosimy o pilne zgłaszanie takich przypadków do Banku pod numerem telefonu 801 280 280 lub (+48) 22 574 37 00.

Czat